Cerita Rakyat Sejarah Baru Klinting

Cerita Rakyat Sejarah Baru Klinting

Cerita Rakyat Sejarah Baru Klinting – Pada zaman dahulu ada sebuah kejadian yang sebabkan gempar orang – orang di Demang Mangiran. Sebuah kisah ada seorang perempuan yang tidak dulu menikah dengan seorang laki – laki. Namun, Anak perempuan itu hamil dan anehnya dia melahirkan seekor ular sebesar lengan orang dewasa, ketika usai takaran menginjak 9 […]

Scroll to top