Cerita Sejarah Asal Mula Kotabaru

cerita-sejarah-asal-mula-kotabaru

Cerita Sejarah Asal Mula Kotabaru – Cerita “Asal Mula Kotabaru” ditulis Musdalipah berasal dari Kalimantan Selatan. Cerita ini berkisah mengenai keluarga La Ode yang hidup di sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Setelah sang raja mangkat, tahta kerjaan diturunkan kepada putra mahkota.

Cerita Sejarah Asal Mula Kotabaru

cerita-sejarah-asal-mula-kotabaru

Akan tetapi, raja muda melanggar kebiasaan istiadat leluhurnya untuk tidak menerima bangsa lain bertamu ke negerinya. Akibatnya, bangsa lain yang pada awalnya cuma menginginkan menjalin kerja sama dalam perdagangan menjadi tamak dan menjajah negeri yang aman itu. Rakyatnya pun menjadi menderita dan melacak penghidupan baru di negeri lain.

Demikianlah yang terjadi pada keluarga La Ode. Meski bersama sangat berat hati, dia merantau ke negeri seberang. La Ode mempunyai dan juga semua keluarganya ke pulau laut dan terdampar di sebuah pulau yang dihuni para raksasa. La Ode itu pun menantang raja raksasa. Apabila raja raksasa kalah, maka para raksasa kudu pergi dari pulau itu. Kekalahan para raksasa pun menambahkan kehidupan baru bagi La Ode.

Cerita ini mengajarkan untuk memicu keputusan secra bijaksana sehingga tidak menambahkan efek negative yang tidak diharapkan.

Cerita Sejarah Asal Mula Kotabaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top